Untitled Document
  Parayan Paddhati Bhau Maharaj Fonts
Pithapuram   Pithapuram   Videos

॥ ॐ ॥
॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥ ॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥

''श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ग्रंथाच्या प्रत्येक अध्याय-पठणाचे फल

अध्याय पठण केल्याने फल अध्याय पठण केल्याने फल
1 घरात  शांती  नांदते  सुखाची  प्राप्ति 28 विवाह  अनुकूल  व  शीघ्र  होण्यास

2 मन:क्लेश  निवारण 29 पितृ देवतांचे आशिर्वाद
3 नागदोष निवारण, संतान-प्रतिबंधक-दोष निवारण 30 उज्वल भविष्य होण्यास
4 मुलीना योग्य वर प्राप्ति, गुरुनिन्दा-दोष-निवारण 31 विद्या, ऐश्वर्य यांची प्राप्ती
5 विघ्न दूर होण्यास, देवता कोपापासून मुक्ती 32 सद्गुरु कृपाकटाक्ष प्राप्ति साठी
6 पितृ शापापसून निवृत्ती 33 अनुकुल विवाह होण्यास
7 अज्ञान निवृत्ती, विवेक प्राप्ति 34 ऋण मोचानासाठी
8 संतानप्राप्ती, लक्ष्मी-कृपा-कटाक्ष लाभ 35 वाक्सिध्दी साठी
9 प्रारब्ध-कर्म-नाश 36 अनुकूल दाम्पत्य जीवना साठी
10 दौर्भाग्य-नाश 37 जीवनात स्थैर्य
11 दुर्गुणापासून मुक्ती 38 आत्मस्थैर्य
12 शरीरारोग्य प्राप्ति 39 सर्प दोष-निवारण
13 यवसाय वृद्धी, पशु- वृद्धी 40 असाध्य कार्यात यश मिळण्या साठी
14 आपदा-निवारण, उत्साह- वृद्धी 41 लोकनिन्दा-परिहारार्थ
15 अकारण कलह निवारण, पूर्व जन्म कृत दोष निवारण 42 हरवलेले मूल सापडण्यास
16 धनाकर्षण- शक्ती - वृद्धी 43 अष्टैश्वर्य प्राप्ति साठी
17 सिध्द पुरुषांचे आशिर्वाद 44 उज्वल भविष्या साठी
18 पापकर्मांचा नाश, भाग्य वृद्धी 45 सर्व क्षेत्रात वृद्धी
19 मानसिक क्लेश निवारण 46 त्वरित विवाह साठी
20 कष्ट-नष्ट-निवारण 47 सर्व शुभफल मिळण्यास
21 अध्यात्मिक लाभ, पुण्य वृद्धी 48 आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु यांना चारी पुरुषार्थ सिध्दी साठी
22 कर्मदोष निवारण 49 समस्त कर्म-दोषापासून निवृत्ती
23 ऐश्वर्य-प्राप्ति 50 गुरुनिन्दा केल्यामुळे आलेले दारिद्रय दूर होण्यास
24 दांपत्य-सुख 51 जलगंडादिकापासून रक्षण
25 आर्थिक समस्या दूरिकरण 52 सर्व समस्या अप्रयत्नाने दूर होतील
26 दुर्दैव नाश, सत्संतान-प्राप्ति 53 महापाप-ध्वंस होण्यास
27 ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति    

॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥ ॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ॥

Untitled Document